{category-title}

Ömür yollarında silinməz izlər buraxan vətən övladı

 

Azərbaycan xalqı tarixən mərd, qeyrətli, işgüzarlığı sevən, doğma xalqına bağlı olan, Vətənin hər qarış torpağını göz bəbəyi kimi qorumağı bacaran və s. kimi göstəriciləri özündə cəmləşdirən övladlarının qürurlu adları ilə fəxr edib, onların atdıqları addımları yaddaşlarda saxlayıb və həmin övladların adlarını sonrakı nəsillərə ərməğan da ediblər. Bəli, yaxın-uzaq tariximizin hər bir dönəmində xalqımıza başucalığı gətirən, qürurlu adları ilə hər kəs tərəfindən sevilən neçə-neçə oğul və qızlarımız olub ki, onlar atdıqları addımları ilə şanlı tariximizdə silinməz izlər buraxıblar. Bu belə olub, yəqin ki, bundan sonra da belə olacaq. Çünki, dünyanın bir çox xalqlarında olduğu kimi, bizim xalqın da özünəməxsus yüksək insani keyfiyyəti, əxlaqi və mənəvi dəyərləri və s. var ki, bu da xalqımızın yüksək ad daşıyıcısı olduğunu sübut edən göstəricilərdir. Unutmaq olmaz ki, xarakterik xüsusiyyətində sədaqətli, əliaçıq, səxavətli olmağı bacaran, həmçinin xalqının və doğma Vətəninin yolunda özünü sipər etməyə qadir olan övladları tarix az-az yetişdirsə də, onların içərisində mayak olanlar, məhz öz şəxsi keyfiyyətləri və cəmiyyətdə tutduqları mövqelərə görə seçilən olurlar. Belə bir göstəriciləri özlərində cəmləşdirənlər nəcib işlər gördüklərinə görə sevilirlərsə, onların boya-başa çatdıqları torpağı təmsil edənlər isə, daha çox sevinirlər, daha çox qürur hissi keçirirlər. Çox vaxt belə bir hisslər ümumxalq xarakteri daşıyır və xalq öz sevimli övladlarının qürurlu adları ilə fəxr edirlər. Haqqında bəhs etdiyimiz, hansı ki, əsl xalq məhəbbətini qazanan, xeyirxah əməlləri, yüksək insani keyfiyyəti, vətənpərvərlik hissinin coşqusu ilə ad-san çıxaran vətən övladlarından biri də Rəşad Sabirlidi

Yaxşı hal o olar ki, hər bir Adəm övladı yaşadığı ömür yollarında elə bir iz qoysun ki, həmin şəxsin barəsində söhbət düşərkən adı həmişə fəxrlə çəkilsin, hər kəs öz yanaşması ilə həmin şəxsə qarşı bəlli münasibətini ortaya qoymağı bacarsın.

Ümumiyyətlə, Rəşad Sabirlinin xarakterik xüsusiyyəti, yüksək insani keyfiyyəti onu göstərir ki, hal-hazırda hər kəsin bu şəxsə qarşı xüsusi rəğbəti, sonsuz məhəbbət hissi var. Düzdür, hər bir bölgədə, ayrı–ayrı şəhər və rayonlarda, kənd və qəsəbələrdə əksəriyyətin tanıdığı tanınmış ağsaqqallar, imkanlı şəxslər, müəyyən qədər nüfuza malik olan insanlar var. Amma, onu da etiraf etmək lazımdır ki, həmin şəxslər əksəriyyət tərəfindən tanınsalar da, heç də onlar hər kəsin rəğbət hissini qazana bilmirlər. Çünki, həmin şəxslərin sahib olduqları və milyonlarla dəyərləndirilən var–dövlətləri, hətta malik olduqları nüfuzları və s. çox zaman onların şəxsi məqsədlərinin həllinə yönəldilir. Belə insanlardan tamamilə fərqlənən ....... ov isə, bu gün nəinki təmsil etdiyi bölgənin, hətta digər bölgə sakinləri tərəfindən də rəğbət hissi ilə qarşılanan şəxs olaraq tanınır və qəbul edilir. O, əslində əksər imkansızlar, köməyə ehtiyacı olanlar, könülləri intzarda qalıb yol gözləyənlər üçün sanki bir dayaqdır, “sönməz məşəldir”. Unutmaq olmaz ki, Rəşad Sabirlinin fəaliyyəti hər zaman göz önündə olub, geniş ictimaiyyəti tərəfindən daim qiymətləndirilib.

Hal-hazırda respublikamızda hər kəs Rəşad Sabirlidi qürurlu adı ilə öyünür, onunla iftixar hissi keçirirlər. Çünki, bu şəxs indiyə kimi xeyirxah əməlləri, atdıgı addımları ilə yaşadığı ömür yollarında elə bir iz qoyub ki, həmin iz müasir dövrümüzün bugünkü tarixinə birdəfəlik həkk olunub. Bu gün o, hər kəs üçün əzizidir, hər kəsin rəğbət bəslədiyi, hörmət göstərdiyi bir şəxsdir. Belə bir səbəbdəndir ki, vətənimizin sayılıb–seçilən övladlarından biri olan ……….. ovun adı el-oba arasında dillər əzbəridir. Qeyd edək ki, kim onu hansı tədbirdə, hansısa ünvanda görürsə daxilən sevinir, bu şəxsə qarşı olan hörmət-izzətini bildirməyi də gizlətmir. Bəli, belə bir münasibətin varlığı onu göstərir ki, Rəşad Sabirli böyük şəxsdir, hər kəs üçün örnək ola biləcək bir ziyalıdır.

Bəli, bu gün Rəşad Sabirli olduqca strateji əhəmiyyət kəsb edən bir sahəyə rəhbərlik edir, yorulmadan çalışır, zəhmət çəkir və o, böyük Allah-Təalanın bəxş etdiyi ömür yollarında silinməz izlər də buraxır. Bir anlığa diqqət yetirək ki, indiyə kimi ............ sahəsində çoxsaylı yeniliklər əldə olunub və bu gün də əldə olunmaqdadır. Hər kəsə bəllidir ki, bu şəxs yaradıcı və qurucu şəxsdir, xarakter etibarilə sadə təbiətlidir, mehribançılığı sevən bir insandır. Hələ gənc yaşlarında ikən halal zəhmətlə çörək qazanmağa çalışan, dosta-tanışa qarşı etibarlılıq nümayiş etdirən, bir sözlə özündə əsl insani keyfiyyətləri cəmləşdirən bu şəxsin belə bir amallar uğrunda yorulmadan çalışması, məhz onun kamil bir şəxs olmasından xəbər verir. Hal-hazırda Rəşad Sabirli vəzifəsini daşıyan və daşıdığı vəzifəsinin öhdəsindən layiqincə gəlməyi bacaran Rəşad Sabirli, hazırda elə bir addımlarını atır ki, o, son anda hər kəsin rəğbət hissini qazanmağı bacarır. Ən əsası, adı çəkilən bu şəxs əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən olunan siyasi kursa sadiq olduğunu, məhz əməli addımları ilə də sübuta yetirir. Belə ki, bu şəxsin heç bir təmənna, hansısa maraq güdmədən Prezident İlham Əliyevə, dövlətimizə və dövlətçiliyimizə sadiq olması hər kəsə bəlli olan həqiqətlərdir. Fakt budur ki, Rəşad Sabirli elə bir sağlam təfəkkürə, elə bir sağlam əqidə və amala sahib olan vəzifə sahibidir ki, onu heç bir qüvvə tutduğu yolundan döndərə bilməz.

Bundan əlavə, Rəşad Sabirli yüksək elmi savada və texniki biliyə malik olan vəzifə sahibidir. Məhz, belə bir səbəblər üzündəndir ki, bu şəxs istənilən vəziyyətlə bağlı zamanında düzgün qərar qəbul etməyi bacarır və lazımi uğurları da əldə edir. Belə ki, bu şəxs hər zaman ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyevin verdiyi tapşırıq və tövsiyyələri, həyata keçirdiyi idarəçiliyində əsas tutaraq lazımi addımlarını atır. Faktdır ki, xarakterik xüsusiyyətində sadəliyi sevən, hər kəsə qarşı yanaşmasında yüksək insani münasibət nümayiş etdirməyi bacaran Rəşad Sabirli, bu gün də insanlara lazımi səviyyədə diqqət və qayğı ilə yanaşır, hər kəsə probleminin həlli istiqamətində mümkün olan köməkliyini də göstərir. Bu şəxs ona həvalə olunan hər bir işin öhdəsindən yüksək səviyyədə gəlməyi də bacarır. Bəli, o, bugünə kimi hansı sahədə çalışıbsa, hər zaman özünü doğrultmağı bacarıb. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, hörmətli Rəşad Sabirlinin əsas amalı dövlətimizə və dövlətçiliyimizə, həmçinin xalqımıza ləyaqətlə xidmət etmək olduğundan, bu gün o, yeni-yeni uğurlu addımlarını atmaqda davam edir.

Bundan əlavə o, ölkə rəhbərinin yürütdüyü daxili iqtisadi siyasətə də lazımınca dəstəyini ifadə edir. Ötən illər ərzində dövlətçiliyə sədaqətlə xidmət edən və bir çox vəzifələri daşıyan Rəşad Sabirliyə, heç bir halda “qara ləkə” yapışmır. Unutmaq olmaz ki, bu şəxs 44 günlük Vətən müharibəsinin gedişi zamanı şəhid ailələrinə baş çəkir, hüzr mərasimlərində iştirak edir, imkan daxilində onların ailələrinə müəyyən köməkliyini də göstərir. Yəni, bu gün də Rəşad Sabirli rəhbərlik edən Rəşad Sabirli şəhid ailələrinə, qazilərə, müharibə veteranlarına diqqət və qayğısını göstərməkdə davam edir.

O halın varlığını da qeyd edək ki, bugünədək Rəşad Sabirlnin iəldə etdiyi uğurlar təkcə onun deyil, bütövlükdə xalqımızın, dövlətimizin uğurlardır. Faktdır ki, bu gün qarşımızda daha böyük məqsədlər, strateji amallar durur ki, bu da hər bir vəzifə sahibindən öz işinə məsuliyyətlə yanaşmağı tələb edir. Əgər vəzifə sahibi olan hər kəs üzərinə düşən vəzifəsinin öhdəsindən layiqincə gələrsə, o halda nəinki ümumi məqsədlərimizin həllinə, hətta dünyaya şölə saçan doğma Azərbaycanımızın daha da şan-şöhrət tapmasına nail ola bilərik. Bəli, bu günün özü də bir tarixdir. Əgər vəzifə sahibi olan hər kəs xalqı, dövləti üçün çalışarsa, potensialını bu yöndə səfərbər edərsə, deməli həmin şəxsin adı bugünkü tariximizə yazılacaq və illər keçsə də, həmin şəxs lazım olduğu qiymətini də alacaq.

 

Son xəbərlər

Yaxın Şərqdə səngiməyən gərginlik - Türkiyə savaşdan yayına biləcək? - ŞƏRH

MEDİA sosial şəbəkə istifadəçilərini məsuliyyətli olmağa çağırıb

İran səfirinin saxtakarlığı - xülyadan ayılmayan erməni lobbisinin oxşarı - TƏHLİL

ABŞ səfiri Ermənistan-Azərbaycan sərhədini müzakirə etdi

Ermənistan Qərbdən ƏLİNİ ÜZÜR – Xilas yolu isə Azərbaycandan keçir... – TƏHLİL

Dələduzluğa görə həbs edilmişdi, cəzaçəkmə müəssisəsində öldü

Amilin verilişində dediyi sözlərə görə cəzalandırıldı

Prezident Rusiyadadır

Elektrik enerjisindən istifadə qaydalarında dəyişiklik edildi

Rafiq Quliyev deyil, yaxşı olar ki, keçmişinizi müzakirələrə çıxarın”

Ərdoğan mayın 9-da ABŞ-yə rəsmi səfər edəcək

BƏƏ Azərbaycan və Ermənistan arasında razılaşmanı alqışlayır

Masallının 10 yaşayış məntəqəsinin qaz təchizatı dayandırılacaq

Sorğu: Müstəqil namizədlər Trampın seçki yarışında Baydeni ötməsinə mane olur

Danimarkada hava limanı təxliyə olundu: bomba təhlükəsi...

Sülhməramlılar Goran stansiyasında cəmləşdi - Foto

İraqın baş naziri: Ərazilərimizdən Türkiyəyə hücumlar üçün istifadə edilməsinə imkan verməyəcəyik

Türkiyə XİN: Azərbaycanla Ermənistan arasında əldə olunan razılıq sülh sazişinə mühüm töhfədir

Bakıda Qırğız Mədəniyyəti Günləri keçiriləcək

TƏBİB Cavanşir Məmmədovun ölümü ilə bağlı məlumat yayıb - YENİLƏNİB

Paşinyan: İlk dəfə olaraq Ermənistan və Azərbaycan məsələni danışıqlar masası arxasında həll etdilər

Milli Məclisin növbəti iclasının gündəliyi açıqlanıb

İddiaçılar Turniri: Nicat Abasov bu gün Hindistan şahmatçısı ilə qarşılaşacaq

Quterreşdən Azərbaycan və Ermənistana - Çağırış

Bütün xəbərlər